Запиши се, понякога има нови-новости :)

© 2020 Elda.bg - Всички права запазени

Общи условия


Предназначение на сайта


Сайтът www.elda.bg представлява информационен блог за готварски рецепти, хранене, билки, пътуване, фотография и лични размишления. При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога www.elda.bg . Със зареждането на страницата www.elda.bg Вие се обвързвате единствено като Потребител на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения.

Права върху съдържанието в сайта


Цялото съдържание на всички статии, страници и изображения в блога www.elda.bg принадлежат на Мария Александрова Балева и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство.

Права и задължения на потребителите


Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.elda.bg и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.elda.bg . Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителя на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail office@elda.bg, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

Ограничения на отговорността
  • www.elda.bg не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този блог;
  • www.elda.bg не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане;
  • www.elda.bg не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, вградените линкове, видеа и изображения в този блог;
  • www.elda.bg си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена воевременно.

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

Моля, не се колебайте да ни пишете, ако имате нужда от повече информация. Ще се радваме да отговорим!