PDF Тракер за проследяване и развитие на навици

За да изградим успешни навици е необходимо да сме търпеливи, постоянни и методични. Има много трудности по пътя и със сигурност много често опитите ни за изграждане на нов навик се увенчават с неуспех.

Има подробна статия за изграждане на навици, така че ако имате интерес може да и хвърлите едно око.

Реших да направя pdf тракер, с който да следите напредъка си по създаването на нови навици. Удобството е, че може да разпечатате .pdf файл с тракера и да го сложите да видно място и да отбелязвате всеки ден напредъка си.

Може да отбелязвате с тикче, кръстче, сърчице или каквото искате дните, в които сте изпълнили навика и с хикс или черепче, днитe, в които не сте действали по навика.

Идеята е да следите напредъка и в крайна сметка да ви помогне да осмислите и изградите по-успешна стратегия за развитие на навиците.

Няколко напътствия за попълване на тракера

Дръжте нещата прости. Не се изхвърляйте и не се опитвайте да развивате 10 нови навика на месец. Не  е възможно. Сам по себе си, новият навик е излизане от зоната на комфорт, така че не се напрягайте допълнително с много неща.

Не се наказвайте, ако нямате напредък. Вместо да се чувствате виновни и да си казвате, че нямате воля, помислете защо Ви е трудно да изпълнявате навика. Най-вероятно новото начинание е много трудно и изиска повече време.

Дайте си време. Не бързайте, не очаквайте, че ще развиете за две седмици автоматизиран навик. За да стане това е нужна много време, може би години. Важното е, че сте започнали, правите малките стъпки и не се отказвате.

Помислете дали правилно сте формулирали навика. Важно е да бъдете максимално конкретни в описването на навика. Ако искате да ставате рано сутрин, не пишете „искам да ставам рано“, а уточнете в колко чака искате да се будите всяка сутрин. Колкото сте по-конкретни толкова по-добре.

Помислете дали описаните от Вас навици е възможно да се изпълняват постоянно и за дълъг период от време. Струват ли си усилията?


Свалете pdf файла с тракера за проследяване на навици.