Глад! Да умираш от глад! Истински глад?! Дали имаме спомен да сме изпитвали подобен глад?