Грамаж, но на око Числата не са ми силна страна. Стане ли въпрос за пресмятане,