„Ние сме млади. Незавършили започнатото. Незапочнали още. Ние сме човеци. Несъвършени. Когато и да свърши