Движението е здраве Движението е здраве. И под физическа активност се разбира всяко движение, извършвано