Удобен . PDF формат в А5 с подробно описани грамажи на най-често срещаните продукти в